Dette lydkurset er et samarbeid mellom Kainun institutti – Kvensk institutt, Omasvuonon kielikeskus/Storfjord språksenter og Haltiin kväänisentteri/Halti kvenkultursenter.

Kurset består av ti deler og er fritt tilgjengelig for alle.

Vi vil spesielt rette en stor takk til Nordkapp Radio, Trygg Jakola, Birgit Lähdesmäki Johansen, Irene Persen og Arnfinn Aslaksen.

God fornøyelse!

 

Nr. 1.

Lytt uten å laste ned:


Nr. 2

Lytt uten å laste ned:

 
Last ned her ved å trykke “download”:

Nr. 3

Lytt uten å laste ned:

Last ned her ved å trykke “download”:


Nr. 4

Lytt uten å laste ned:

Last ned her ved å trykke “download”:


Nr. 5
Lytt uten å laste ned:

Last ned her ved å trykke “download”:


Nr. 6

Lytt uten å laste ned:

Last ned her ved å trykke “download”:


Nr. 7

Lytt uten å laste ned:

Last ned her ved å trykke “download”:


Nr. 8

Lytt uten å laste ned:

Last ned her ved å trykke “download”:


Nr. 9

Lytt uten å laste ned:

Last ned her ved å trykke “download”:


Nr. 10

Lytt uten å laste ned:

Last ned her ved å trykke “download”: